• حراست معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

ارتباط با حراست معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک- کوچه هشتم - پلاک 15 و 17
کدپستی 1586868613 
تلفن مستقیم:
88540830-021
 84095222-021

  84095223 -021دبیرخانه
88748016 -021  تلفکس

  84095180 -021واحد اطلاعات «نگهبانی«